Om Handlingar.se

Föreningar

Tjänster för ekonomiska och ideella föreningar i civilsamhället

alt text

Handlingar Förening

Information för din sak!

Abonnemang och priser

395 kr månad för 5 användare

Förmåner och funktioner

Framgångsberättelser

Här kommer Handlingar-teamet fylla på med framgångsberättelser för Handlingar.se för ideella föreningar.

Projektet Öppen Upphandling

Sen starten har projektet Öppen Upphandling använt Handlingar.se för att ta reda på hur det ligger till med situationen kring fakturor i offentlig sektor. Plattformen utgör grundstommen för projektets inhämtning av information och har till syfte att göra det lättare för fler företag att arbeta mot offentlig sektor.

Frågor och svar

Hur skaffar jag Handlingar.se för ideella föreningar?

För att vara kvalificerad för Handlingar.se för ideella föreningar måste verksamheten vara en registrerad ideell förening.

Finns det mer material för att lära sig om allmänna handlingar?

Genom att prenumerera på Handlingar Förening kan vi ta fram och tillgängliggöra mer material som kan hjälpa dig i ditt arbete med allmänna handlingar och öppna data. Det går även att boka Handlingar-gruppen för föreläsning, workshop eller annan skräddarsydd utbildning eller konsultation. Detta kan hjälpa er lyckas uppgradera företagets verksamhet med kraftfull information och data genom era förfrågningar om allmänna handlingar.

Om jag är en godkänd ideell förening, kan jag ändå prenumerera på de kommersiella alternativen?

Ja. Även om ni kvalificerar som ideell förening, så går det alltid att köpa de kommersiella alternativen. Med Handlingar Ideell förening möjliggörs att betala via faktura utan moms.

In English

For civil society and non-profit associations

Subscriptions and prices

Benefits

Success stories

The Handlingar-team will write about success stories for Handlingar.se for non-profit associations here.

Öppen Upphandling

At the start of the project, the “Öppen Upphandling”-group used Handlingar.se to find out what the situation is with regard to invoices in Sweden.

Questions and answers

How do I get Handlingar.se for non-profits?

Is there more material about public documents?#

If I am an approved non-profit association, can I still subscribe to the commercial alternatives?#