Om Handlingar.se

Handlingar.se

Vi gör det lätt att veta.

Digitala handlingar från myndigheter? Varför då?

Det är våra handlingar som definierar oss som människor, organisationer och samhälle. Handlingar.se hjälper dig att få information från alla organisationer i offentlig sektor - på ett och samma ställe. Handlingar.se är plattformen för dig som behöver information från offentlig sektor. Coronakrisen i Sverige tydliggör behovet av tillgång till allmänna handlingar - digitalt och kostnadsfritt. Utan information kan du och dina handlingar inte leva upp till sin potential. När fler har viktig information kan fler rädda liv, gemenskaper och organisationer. Fler kan utvecklas i en hållbar riktning.

alt text

Hur fungerar Handlingar.se?

Plattformen Handlingar.se hjälper dig inom näringsliv, myndighet eller förening att få information du behöver från offentlig sektor. Plattformen hjälper även dig som jobbar inom myndighet att ligga ett steg före dina användare. Med handlingar.se kan du automatisera tillgängliggörande av handlingar innan du får frågan. Du som använder handlingar.se kan begära ut eller hitta information som kan skapa värde och utveckling för dig, din verksamhet och samhället.

alt text

Vad kan Handlingar.se göra för dig?

Sverige har idag tusentals myndigheter i offentlig sektor. Myndigheter har information som kan skapa värde för dig. Denna information är skattefinansierad information som du är delägare av. Det betyder att du har rätt att ta del av informationen och skapa värde med den.

alt text

Vad är Handlingar.se?

Handlingar.se är en plattform som med tjänster som ger en inblick in i framtidens offentliga förvaltning. Vi erbjuder tjänster för informationsinhämtning och analys för offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället och privatpersoner.

alt text